Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

A 2016-os év értékelése 3.rész

2017. március 05., 15:20
A 2016-os év önkormányzati kiadásai

Tisztelt Dozmatiak!

A 2016-os évről szóló beszámoló 3.részében a kiadásokról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Egy év kiadásait alapvetően az év elején elfogadott költségvetések határozzák meg. A kiadások ezért mindig ennek mentén alakulnak, ez 2016-ban is így volt. Kiadások jelentkeznek a falu működtetésével kapcsolatban (közvilágítás, faluház rezsiköltségek, játszótér üzemeltetési költségek, zöldterületek karbantartása, temető fenntartása, bankköltségek, orvosi rendelés költségei, biztosítási költségek, virágok, növények, belső ellenőr, weboldal készítés, fenntartás) Ezekre összesen 7 millió Ft kifizetés történt 2016-ban. Ezek mind a kötelezően ellátandó feladatokhoz tartoznak.

Az önkormányzat 2016-ban főállásban 1 főt alkalmazott, 1 fő megbízásban látta el a faluházi könyvtári és művelődési feladatokat, 4 főt pedig közfoglalkoztatás keretében alkalmazott. Összesen így 6 főt alkalmazott az önkormányzat. Az így kifizetett teljes bérköltség és a képviselői tiszteletdíjak összesen 5,9 millió Ft kiadást jelentettek.

A 2016-os év értékelésének 1.részében bemutatott pénzbeli szociális és társadalmi szervezetek támogatására összesen 1 millió Ft-ot fordított az önkormányzat. Ekkora összeg kifizetésére eddig még nem került sor egyik évben sem.

Az építési telkek eladása után összesen 14,8 millió Ft ÁFA befizetésére került sor a NAV részére.

Rendezvényekre, fellépőkre, kirándulásokra, színházi látogatásra, sátorbérlésre, ételre-italra összesen éves szinten kb.1 millió Ft került kifizetésre.

Kötelező tagsági díjakra, mint pl. kistérség, orvosi ügyelet, fogászat, családsegítés, mintegy 500.000 Ft került kifizetésre.

A legtöbb beruházást meg kell, hogy előzze a tervezés, engedélyeztetés, pályázatok esetében pedig a pályázatírás. Erre összesen 4,3 millió Ft lett fordítva, többek között közvilágítás tervezés, parkoló tervezés, orvosi rendelő tervezése, műszaki ellenőrzés, szennyvízcsatorna tervezés, engedélyeztetés, pályázatírás, zajvédelmi terv, ügyvédi díjak, hatósági díjak (közlekedési hatóság, kormányhivatal)

2016-ban is messze a legtöbb pénzt beruházásokra fordította az önkormányzat. Összesen 38 millió Ft-ot, melyekből a következő beruházások valósultak meg:

 1. Fiumei utca járdaépítés befejező szakasza.

 2. Fiumei u. 33-as számú ház lebontása.

 3. 2 db új számítógép a faluházba, kerti gépek vásárlása (fűkasza, fúvógép)

 4. Új játszótéri eszközök.

 5. Új táblák a falu több részén. Új hirdetőtáblák a faluház előtt és a buszfordulóban. Meglévő kültéri fa bútorok, táblák stb. átfestése.

 6. Új KRESZ táblák a falu több részén.

 7. Ravatalozó tető komplett cseréje, új csatorna, lefolyók.

 8. Lovas utca csatornázása.

 9. Lovas utca kavicsos úthelyreállítás.

 10. Lovas utca csapadékvíz-elvezető árkok ásása.

 11. Önkormányzati út templom előtti szakaszának kiszélesítése, kavicsozása.

 12. Gázközmű és villanyvezeték hozzájárulás kifizetése a templom feletti domb közművesítéséhez.

 13. Új közvilágítás a Tölgyfa utca és Vadvirág utca által határolt új lakóterületen.

 14. Parkolóépítés a focipálya előtt.

2016-ban is folytatódott az önkormányzat részéről földterületek vásárlása. 2 millió Ft-ért vettünk meg 3.757 m2-nyi belterületet a patakpart mellett. Így jelenleg összesen 13.170 m2 belterületi ingatlannal és 16.850 m2 külterületi erdővel rendelkezik az önkormányzat az építési telkeken túl, melyeket mind az elmúlt években vásárolt.

Minden itt felsorolt kiadás kifizetésre került 2016-ban, áthúzódó tétel nem volt és ezek után 27 millió Ft pénzmaradvány maradt az önkormányzatnál 2016.12.31-ére.

Dozmat község önkormányzata
Megosztás
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar