Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Busz bérlés

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

(Egységes szerkezetbe foglalva Dozmat Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (I. 6.) és a 9/2021 (II.22.) számú határozataival)

Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása és betartatása a Képviselő-testület feladata. A közösségi busz üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában - beleértve az autóbusz külföldi útra történő igénybevételét is - döntésre jogosult a polgármester.

 

 1. A gépjármű adatai:
  • forgalmi rendszáma: NGK 467
  • forgalmi engedély száma:
  • szállítható személyek: 9 fő
  • alvázszám: WV2ZZZ7HZGH008688
  • motorszám:
  • hengerűrtartalom:
  • szín: Cukorfehér (B4B4)
 2. A közösségi busz vezetéséhez jogosítvány követelmény: „B” kategória
 3. A közösségi busz igénybe vételi lehetőségei:
  • Személyszállítási feladatok ellátása:
   • rendezvény helyszínekre
   • sporteseményekre, versenyekre
   • szabadidős rendezvényekre
   • nyugdíjas programokra
   • egyéb, itt nem meghatározott, de felmerülő helyszínekre
 4. A szolgáltatás igénylésének módja:
  • A közösségi busz használatára vonatkozó igényeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. sz. melléklet) a polgármesterhez kell benyújtani. Az igénylési dokumentumot legkésőbb a tervezett igénybevétel napjánál 3 munkanappal korábban kell eljuttatni Dozmat Község Önkormányzatának Polgármesteréhez (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.). Az igénylés lemondását, írásban kell bejelenteni, az igénybevétel napját megelőző 2 nappal.
  • A közösségi autóbusz költségtérítés ellenében vehető igénybe, kivételt képez ez alól, ha a polgármester rendkívül indokolt esetben költségmentességről (üzemanyag térítése ellenében) dönt.
  • A gépjárművet a dozmati székhelyű civil szervetek évente kétszer bérleti díj fizetése nélkül az üzemanyag kifizetésével vehetik igénybe maximum 500 km-ig.
  • Az igénylő üzemeltetési hozzájárulást köteles fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára, a megtett út arányában, a hozzájárulás mértékét a 2.számú melléklet tartalmazza. A hozzájárulás összegét szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni.
 5. Üzemeltetési szabályok:
  • A közösségi busz általános és napi műszaki alkalmasságáért a polgármester vagy az általa megbízott személy a felelős.
  • A napi műszaki alkalmasságot az igénybevevő gépjárművezető köteles ellenőrizni, s a tapasztalt hiányosságokat jelenteni, vagy az igénylésre szolgáló dokumentumra feljegyezni.
  • Forgalombiztonsági szempontból alkalmatlan járművel a forgalomban részt venni tilos.
  • Menetlevél:
   • A gépjármű csak menetlevéllel közlekedhet!
   • A menetlevelek sorszámozottak és nyomdai úton összefűzöttek.
   • A menetlevéltömb egypéldányos.
   • A menetlevelet az igénybevételek során kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a megtett utat, az indulás és érkezés időpontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat az igénybevevő gépjárművezető aláírásával igazolja.
   • A menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végezni.
   • A közösségi busz vezetője – az út végén – az autóbuszon utazó felelős személlyel vagy amennyiben egyedül veszi igénybe, úgy a polgármesterrel köteles teljesítést igazoltatni! Az igazolást a menetlevél jobbszélső oszlopába kell bevezetni, azt a felelős személynek alá kell írnia!
   • A polgármester köteles a menetlevelekkel és az ellátottakkal minden hónap 4. napjáig a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban elszámolni, a 3. számú melléklet szerinti menetlevél összesítőn.
  • Menetlevél kiállítása:
   • A menetlevél rovatait értelemszerűen és pontosan kell minden útra kitölteni.
   • Tartalmaznia kell az indulás, érkezés
    • helyszínét,
    • idejét,
    • a kilométeróra állását.
  • Üzemanyag ellátás és elszámolás
   • A közösségi busz megfelelő üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltéséről az önkormányzat gondoskodik.
   • A polgármester vagy az által megbízott személy a számlákkal havonta egy alkalommal köteles elszámolni.
   • A jármű üzemképes, illetve biztonságos működéséhez szükséges egyéb anyagokat (nem azonnal elhárítandó hiba esetén) a vezetők csak a polgármester engedélye alapján szerezhetnek be. Szintén a polgármester engedélyezi az igény szerinti tisztítószerek, hulladékgyűjtő zacskók beszerzését is.
   • A gépjármű üzemanyag fogyasztási normájának, valamint az üzemanyag felhasználás ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:
    • Az autóbusz üzemanyag fogyasztási normáját a Nemzeti Közlekedési Hatóság DD/KJ/NS/A/5247/1/2009. számú Végzésében foglaltak alapján kell elszámolni, a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel.
  • Telephely:
   • A közösségi buszt a napi feladatok elvégzése után biztonságos helyen kell tárolni.
   • A tárolás helye: 9791 Dozmat, Fiumei utca 33. számú önkormányzati ingatlan.
 6. A gépjárművezető feladatai:
  • Köteles indulás előtt a busz műszaki állapotát megvizsgálni.
  • Köteles a közlekedés szabályaiban történő változásokat folyamatosan figyelni, azokat alkalmazni.
  • Köteles közlekedési szabálysértés vagy károsodás esetén azonnal jelentést tenni Dozmat Község Önkormányzata Polgármesterének. A gépjármű üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (5. sz. melléklet). A jegyzőkönyv elkészítéséért a gépjárművezető a felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a polgármester dönt a kártérítés mértékéről. A gépjárművezető a saját hibájából okozott kár esetében köteles a kár önrészét megtéríteni az Önkormányzat részére.
  • Indulás előtt a gépjármű biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok, valamint a gépjárműtartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését.
 7. A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal által elvégzendő feladatok:
  • a leadott menetleveleket és a kilométeróra állását ellenőrzi,
  • a közösségi busz üzemanyag felhasználását összeveti a vásárolt üzemanyaggal és a hivatalos normával,
  • a bérbeadás számlázása a használati szerződés és a menetlevél alapján,
  • az elszámolásokat, igényléseket egyéb bizonylatokat kezelik.

 

A Szabályzat által nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
A szabályzat folyamatos aktualizálása a jegyző feladata.
 
Torony, 2021. február 22.
 
Gombor György
polgármester

 Csatolt fájl(ok):
Dozmat Község Önkormányzata - Magyar