Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

Iskolakezdési támogatás

2018. augusztus 23., 17:04
Minden tanulót 8.000 Ft--tal támogat az önkormányzat

Értesítjük a lakosságot, hogy Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. /II.28./ számú önkormányzati rendeletének értelmében, az önkormányzat saját bevételeiből évente egy alkalommal beiskolázási támogatást tud nyújtani a községben lakóhellyel rendelkező általános, közép, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére, ezzel segítve a családok iskolakezdési anyagi terheinek csökkentését.

A tanszertámogatás összege 2018. évben:

 tanulónként egységesen: 8.000,- Ft.

Az iskolakezdési támogatást törvény szerint csak kérelem alapján lehet igényelni és 1 havi nettó jövedelem igazolása ellenében adható. Az egy főre jutó nettó jövedelem határa az önkormányzati rendelet alapján:

családos esetén a nyugdíjminimum 400 %-a, mely jelenleg 114.000,- Ft./fő,

gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500%-a, mely jelenleg 142.500,- Ft./fő.

Az adatlapon a valós jövedelmi adatokat kérem feltüntetni! (A szociális hatáskört gyakorló szerv amennyiben jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, megkeresésére az állami adóhatóság tizenöt napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának alapját.)

A jogosultság vizsgálatához szíveskedjék behozni:

 • Kérelemnyomtatványt (igényelni a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet)

 • Általános iskolai tanulók és középiskolások iskolalátogatási igazolását a 2018-2019. tanévről (kivéve a Toronyi Általános Iskolában tanulók),

 • Felsőfokú tanulmányokat folytatók jogviszony igazolását

 • Jövedelemigazolásokat (munkáltatói igazolás - hiányában augusztus havi bankszámlakivonatot - nyugdíjról igazolás, családi pótlék, gyermekgondozási támogatások, stb.)

  Az átvételnél szíveskedjék bemutatni:

 • Személyigazolványt, lakcím kártyát.

  A kifizetésre a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Torony, Rohonczi utca 6.) kerül sor:

  A kérelem benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

  Az iskolakezdési támogatás átvehető

  2018. szeptember 18-étől (kedd) 2018. szeptember 20-ig (csütörtök) a hivatal nyitvatartási ideje alatt (800-1600).

  Torony, 2018. augusztus 27.

   Horváth Eszter sk. jegyző
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar