Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

Dozmat Község Önkormányzata
9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon: 36309025130

Szociális tüzifa támogatás rászorulóknak

2017. november 24., 08:46
Rászorulókat támogat az önkormányzat

Tisztelt Dozmatiak!

Dozmat Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 391.160,- Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, és ezzel is szeretné a rászorulókat támogatni. A rendelkezésre álló mennyiség összesen 22 m3 .

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján tűzifát igényelhet az a Dozmat község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező személy aki, vagy akinek a háztartásában olyan személy él, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, mely jelenleg 85.500,- Ft./fő,egyszemélyes háztartás esetén a 400 %-át, mely jelenleg 114.000,- Ft./fő.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa, egyszeri alkalommal. Az önkormányzat a tűzifát a támogatott lakóhelye előtti közterületre szállítja.

A kérelmet a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Rohonczi u. 6.) lehet benyújtani, külön erre rendszeresített formanyomtatványon (a kérelmet személyesen a hivatalban, az ügyintézőtől lehet beszerezni, vagy a www.dozmat.hu oldalon a letölthető dokumentumok között is elérhető). A jogosultság vizsgálatához szíveskedjék behozni: a kérelemnyomtatványt, és a jövedelemigazolásokat (munkáltatói igazolás, nyugdíjról igazolás, családi pótlék, gyermekgondozási támogatások, stb.). Minden jövedelmet be kell számítani!

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A szociális tűzifa más részére el nem adható. Támogatást az adhat be, aki otthonában kizárólag fával fűt. Ennek tudomásul vételéről a támogatott személy a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni.

A kérelmet 2017. december 31. (vasárnap) napjáig lehet benyújtani.

Dozmat, 2017. november 23.

Horváth Ádám, polgármester

 

 

 
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar