Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Egyházi hírek / Évközi 23. vasárnap (2020. szeptember 6.)

Évközi 23. vasárnap (2020. szeptember 6.)Évközi 23. vasárnap (2020. szeptember 6.)
  1. A Rózsafüzér Társulat ma ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén perselyadományainkat a templom javára adtuk.

 

  1. Szombaton az elsőáldozók oktatása délelőtt 10-kor lesz a toronyi templomban.

 

  1. Szombaton van Torony község fogadott szentségimádási napja, a szentség kitétel délelőtt 11-kor lesz szentmise keretében, amely nem vasárnapra szóló szentmise. Szentségeltétel este fél 7-kor lesz litániával.

 

  1. Jövő vasárnap van Torony és Sé község búcsúnapja, s egyben fatimai engesztelő napunk. A szentmisék rendje jövő vasárnap reggel 8 Dozmat, 11 óra Sé, este fél 7 szentségimádás Torony, majd 7 órakor szentmise, a szentmise után körmenet a szokott útvonalon. Kérem, hogy amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával és virággal díszítsük.

 

  1. A toronyi iskolába hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, a plébániánk területéről más iskolába járó gyerekeket kérem, hogy az általam kiadott misenaplót használják, amelyet most a szentmise után átvehetnek a sekrestyében.

 

  1. Plébániánk területén az idei tanévban harmadik osztályosok elsőáldozása áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók lenni azok szándékukat legkésőbb jövő vasárnapig jelezzék a  szentmisék előtt és után. Ki lehet elsőáldozó? Aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás vagy a vasárnapi szentmise hiányos nem megtagadjuk az elsőáldozást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet elsőáldozó. A vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a szentséghez való járulásnak, nem elegendő az iskolai kötelező hittan, ha a vasárnapi szentmisén nem vesz részt a leendő elsőáldozó nem engedhetjük meg a szentség felvételét, mindaddig, amíg az említett feltételt nem teljesíti.

 

  1. A leendő bérmálkozók jövő vasárnappal bezárólag adják le a kitöltött adatlapjukat, amelyet a szülők márciusban a szülői értekezlet alkalmával megkaptak. Leadhatják a szentmisék előtt és után, vagy a plébániai fogadóóra keretében csütörtökön 4 és 6 óra között, vagy szombaton 9 és 10 óra között.

 

  1. A püspöki kar rendelete értelmében újra, csak és kizárólag kézbe áldoztatás van a szentmiséken a járványügyi helyzet miatt.

« Vissza az előző oldalra!

Dozmat Község Önkormányzata - Magyar