Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Közösségi szabályok

Tisztelt Dozmati Lakosok!

Ebben a menüpontban tájékoztatjuk Önöket a helyi közösségi együttélési szabályokról. Kérjük ezek betartását! Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a lent leírtakat nem tartja be, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható.

1. CSENDRENDELET.

Dozmat közigazgatási területén belül tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát megzavarják.

Ez a lakók mellett, a nem lakóingatlanok tulajdonosaira és az  építkezésekre is vonatkozik!

Minden évben április 1-től október 31-ig vasárnap egész nap tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang és rezgésterhelést okoz, mint például, de nem kizárólag:

a./ az építési, szerelési, bontási tevékenység /kivéve közcélú hibaelhárítás/,

b./ motoros és elektromos gépek használata./fűnyírás, flex, fűrészgép, stb./

2. ÉGETÉSI SZABÁLYOK

Alapszabályként égetni csak száraz, jól éghető kerti hulladékot, ágakat, avart, fát lehet égetni, minden más hulladékot kizárólag a kukákba lehet dobni vagy a lomtalanításkor lehet kitenni. Ez a szabály vonatkozik a házakban lévő kályhákra is, azokba sem lehet a hulladékot elégetni.

- Külterületen csak a Katasztrófavédelem előzetes engedélyével és 3000 Ft befizetése mellett lehet mezőgazdasági hulladékot égetni.

- Belterületen égetni kizárólag a helyi rendeletben meghatározott napokon lehet:

Égetni minden év szeptember 15-től a következő év április 30-ig tartó időszakban minden kedden és a hónap első szombati napján reggel 8.00-tól este 20.00-ig lehet, szélcsendes időben úgy, hogy a füst ne zavarja a környezetben élőket.

Minden év  május 1-től szeptember 14-ig minden nap szigorúan tilos égetni!

A szabályok be nem tartójával szemben a Katasztrófavédelemnél lehet bejelentést tenni.

3. FELELŐS KUTYATARTÁS

Lakott területen belül, ami magában foglalja a házak melletti területeket is (út, rét, stb.) kutyát csak pórázon lehet sétáltatni, és a kutya tartójának köteles arról gondoskodnia, hogy az eb ne szökhessen ki az ingatlanról.

Az ebtartással kapcsolatos problémát a Járási Hivatalhoz kell bejelenteni. Amennyiben kutya által okozott sérülés, károkozás történik, kérjük sürgősen forduljanak a Rendőrséghez.

4. INGATLANOK ELŐTTI TERÜLET RENDBEN TARTÁSA

Törvény szerint minden ingatlan előtt annak tulajdonosa és/vagy használója köteles a közút (legyen az aszfaltos, vagy kavicsos) és a kerítés/telekhatár közötti terület rendezettségének folyamatosan biztosítására, ami a következőket jelenti:

-Folyamatos fűnyírás

-Vízelvezető árkok, hídgyűrűk folyamatos tisztántartása, kitakarítása

-Ingatlan előtti járda tisztántartása, télen hóeltakarítás, és csúszásgátlás

 

Dozmat Község Önkormányzata

 

 

 Dozmat Község Önkormányzata - Magyar