Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36309063663
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Beadott EU-s pályázatok eredményei

2017. augusztus 09., 09:40
Nem sikerült nyerni 2 pályázaton.

Tisztelt Dozmatiak!

A Dozmat község önkormányzata által új orvosi rendelő építésére beadott pályázat eredménye:

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Fiumei utca 26. 9791

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Szombathely, 2017. augusztus 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének  elutasításáról

Tisztelt DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmének elbírálása megtörtént.

Sajnálattal értesítjük, hogy támogatási kérelme a bírálati folyamat eredményeképp nem részesült

támogatásban, az alábbiakra való tekintettel:

Döntés Előkészítő Bizottság 2017.02.16. napon hozott döntése alapján:

Az elutasítás indoka:

A fejlesztéssel érintett település nem tartozik a Kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben felsorolt települések közé. A település mintegy 6 km távolságra helyezkedik el Narda községtől, amely 2010-ben 23 millió Ft támogatást nyert el az NYDOP keretében háziorvosi rendelő fejlesztésére.

Tisztelettel: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

______________________________________________________________________________

A Torony-Dozmat-Felsőcsatár önkormányzatok  konzorciuma által csapadékvízelvezető rendszerek felújítása, kiépítése tárgyban beadott pályázat eredménye:

TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Torony Rohonczi utca 6  9791

 

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Szombathely, 2017. augusztus 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének elutasításáról

Tisztelt TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00011 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmének elbírálása megtörtént.

Sajnálattal értesítjük, hogy támogatási kérelme a bírálati folyamat eredményeképp nem részesült

támogatásban, az alábbiakra való tekintettel:

Döntés Előkészítő Bizottság 2017.02.16 hozott döntése alapján:

Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Területfejlesztési Programja 2.6.1 intézkedése nem nevesíti ezen térséget a csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztésének kiemelt célterületeként. Felsőcsatár és Dozmat a felhívás területspecifikus melléklete által meghatározott, környezeti érzékenységre vonatkozó jogszabályokban többletpontra feljogosítható érintettséggel nem szerepel. Torony esetében a pályázat benyújtását megelőző 5 naptári évben vis maior támogatásra benyújtott igények alapján igazolható, csapadékvíz-okozta káresemény nem volt a településen. Az egy lakóingatlanra eső beruházási költség jelentősen meghaladja a felhívás keretében beérkezett támogatási kérelmek átlagos értékét.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar