Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Ebösszeírás 2021

2021. március 10., 16:32
Dozmat Község Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2021. évben is Ebösszeírást végez.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a 2014. és 2017. évi ebösszeírásoknál vagy jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás időpontja: 2021. március 1. - 2021. május 31.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem Dozmat község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni! A kitöltött adatlapokat zárt borítékban az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen a dozmati hivatal (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.) előtt található postaládába VAGY ügyfélfogadási időben a Toronyi Közös Hivatalban (hétfő, szerda, csütörtök 8-16) kihelyezett dobozba helyezve,
  • a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal részére (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) postai úton eljuttatva, vagy
  • onkormanyzat@torony.hu e-mail címre elektronikus úton

A kitöltéssel kapcsolatban a 94/540-521-es telefonszámon ügyfélfogadási időben kaphatnak tájékoztatást: hétfő: 8.00 – 16.00; szerda: 8.00 – 16.00, csütörtök: 8.00 – 16.00 között.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonos-változást, szaporulatot, eb elpusztulását) írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Scheid Eszter sk.

          jegyző
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar