Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Faluház és Könyvtár
+36703676784
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

EU-s pályázatok Dozmaton

2017. március 02., 13:14
Nagyjelentőségű pályázatokat dolgozott ki és nyújtott be az önkormányzat.

   Dozmat község önkormányzata ahogy a korábbi években, úgy most is folyamatosan nyomon követi a pályázatokat, és mindenre, amit fontosnak, és értékesnek tart, megpróbál pályázni. A falu kis méretéhez képest az egyik legaktívabb pályázók közé tartozik, a beadott pályázatok összköltségvetése az éves normál költségvetés (kb. 15 millió Ft) sokszorosa! Ezek a pályázatok lehetőséget adnának arra, hogy egyébként évtizedek alatt megvalósítható beruházások váljanak elérhetővé pár év alatt. Az önkormányzat a képviselőtestület támogatásával a Toronyi Közös Hivatallal szorosan együttműködve, tervezők, pályázatírók bevonásával nagyon komoly előkészítő munkát végzett az elmúlt 2 évben. Rengeteg tervezés, egyeztetés, engedélyeztetés előzte meg a beadott pályázatokat. Jelenleg 4 pályázat van elbírálás alatt, melynek eredményére, mint oly sok önkormányzat, mi is nagyon várunk. 

   Ezek a fejlesztések mind az itt lakók életkörülményeinek javítását, a közszolgáltatások fejlesztését szolgálná.

A következő pályázatok kerültek benyújtásra:

1. Dozmat Fiumei, Szabadság, Pinkafői utcák komplett csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítése és a hozzájuk tartozó levezető árkok felújítása, kialakítása. Pályázott összeg: 77,5 millió Ft, támogatási intenzitás: 100% A beruházás keretében mindhárom utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerülne kiépítésre, így jelentősen javulna az utcakép, és a közlekedés is sokkal biztonságosabbá válna.

2. Dozmat, Fiumei utca 33. ingatlanon egy új orvosi rendelő felépítése, teljes megújuló energia rendszer kiépítésével: Pályázott összeg: 55 millió Ft, támogatási intenzitás: 100%

3. Dozmat, Torony és Felsőcsatár konzorciumban indult 1 db nagy teljesítményű traktor beszerzésére, ágdarálóval, hótoló lapáttal, sószóróval, földgyaluval. Pályázott összeg: 19 millió Ft, támogatási intenzitás: 75% A beszerezendő géppel az önkormányzat saját maga tudná az összes önkormányzati utat folyamatosan karban tartani bel és külterületen egyaránt, és a téli hótolás és sószórás is megoldottá válna.

4. Dozmat, Torony konzorciumban indult egy, a két települést elkerülő külterületi mezőgazdasági út felújítására, normál közlekedésre való alkalmassá tételére. A beruházás lehetőséget adna arra, hogy a községek feletti teljes domboldal területei (erdők, szántók, turista utak) megközelíthetőek legyenek egy jó minőségű kavicsos úton. Így jelentősen csökkenne mindkét településen a domb felé irányuló mezőgazdasági gépjármű forgalom, illetve az erdőben található toronyi és dozmati kirándulóhelyek is könnyen elérhetőek válnának ezen az úton keresztül. A 2 önkormányzat által beadott pályázat teljes összege: 51 millió Ft, támogatási intenzitás: 75 %

    Ezen kívül 2 olyan nagyléptékű beruházás is meg fog valósulni biztosan nyertes pályázatoknak köszönhetően, melyet ugyan nem az önkormányzat pályázott, de az itt élőket fogja szolgálni. Az országos szélessávú internethálózat fejlesztésére kiírt tender alapján, Dozmaton a teljes faluban optikai hálózat kerül kiépítésre! Ez óriási lépés, fejlődés, hisz a falu teljes területén elérhető lesz a legmodernebb hálózat, így sokat javulhat az internet, telefon és kábeltévé szolgáltatás minősége, elérhetősége. A sok egyeztetés következtében esély van arra is, hogy a Fiumei, Szabadság és Pinkafői utcákban a csapadékvíz elevezető zárt rendszer kiépítésével együtt ez az új hálózat már a földbe kerüljön elhelyezésre, így ezekben az utcákban megszűnhetne az egyik oszlopsor (Ami most a faoszlopokon van). Ez is rengeteget javíthat ezen területeken az utcaképén, és tovább növelné az ingatlanok értékét.

   Másik nagy előrelépés, hogy a faluba bevezető közút és az Arany-patakon lévő közúti híd szintén nyertes pályázatnak köszönhetően teljesen fel lesz újítva, és több tíz évig egy nagyon jó minőségű utat kap itt (is) a falu. Ezért is szeretnénk, hogy amikor a bekötő utunk teljesen fel lesz újítva, illetve az önkormányzat a saját útjait is fel tudná újítani, és a még kavicsos belterületi utakat aszfaltossá kiépíteni, hogy azután a Toronnyal közösen tervezett elkerülő út megépülne, így a faluban minimálisra csökkenhetne a mezőgazdasági gépforgalom, illetve az erdei kirándulóhelyekre irányuló forgalom egy része is kikerülhetne a faluból.   

   A négy önkormányzati pályázat teljes összege mintegy 200 millió Ft, a 2 másik nem önkormányzati beruházás pedig több tíz millió Ft-ot tesz ki.

Horváth Ádám, polgármester


« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar