Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Elérhetőségek

Dozmat Község Önkormányzata

9791 Dozmat,
Fiumei utca 26.
Telefon:
+3694540521
Dozmat Községi Könyvtár
+36304935322
E-mail:
onkormanyzatdozmat@gmail.com

Tájékoztató - temetői nyilvántartás

2021. március 10., 16:47
Tájékoztatom Dozmat község temetőjében nyugvó elhunytak hozzátartozóit, hogy községünk temetőjéhez egységes nyilvántartórendszer került kialakításra.

A nyilvántartás teljessé tételéhez, kérjük a hozzátartozók segítségét a hiányos adatok pótlásához.

A mellékelt adatkérő lap (amely az Önkormányzat www.dozmat.hu honlapján is elérhető) kitöltésével tudják segíteni munkánkat.

Kérjük, hogy a mellékelt adatlapot (lehetőségeikhez képest minél több adattal feltüntetve) zárt borítékban

  • személyesen a dozmati hivatalnál (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.) lévő postaládába VAGY ügyfélfogadási időben a Toronyi Közös Hivatalban (hétfő, szerda, csütörtök 8-16) kihelyezett dobozba helyezve,
  • a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal részére (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) postai úton eljuttatva, vagy
  • onkormanyzat@torony.hu e-mail címre elektronikus úton

részünkre visszajuttatni szíveskedjenek.

Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és a Hozzátartozókat a sírhelyek megváltásával kapcsolatosan, hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, urnasírhely esetén szintén 25 év, vagy az újra váltási számlán megjelölt dátum.

Ez a 2021. év vonatkozásában 1996-ben vagy azelőtt betemetett, illetve újra váltott sírokra vonatkozik. A fent leírtakra tekintetettel – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított jogkörünknél fogva – újra váltásra meghirdetjük a lejárt sírhelyeket.

A lejárt sírhelyek újbóli megváltására a törvényben előírtak szerint fél év türelmi időt biztosítunk. Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg határidőn belül a sírhelyeket újra megváltani – a fennálló rendelkezések értelmében – mivel az újra nem váltott és beazonosíthatatlan temetkezési helyeket kiüríthetjük és újra értékesíthetjük. Amennyiben ezen időszak alatt a sírhelyek újra váltása megvalósult, kérjük azt a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal részére igazolni szíveskedjenek.

A megváltás összege sírhelyenként változik. Egyes sírhely, valamint urnasírhely esetén 5.000 Ft, míg a kettős sírhely az előbbinek a duplája, azaz 10.000 Ft. A díjak és a fizetés módja az új sírhelyek váltásával azonosak. Befizetés történhet Dozmat Község Önkormányzatának a 72100213-10003712 bankszámlaszámára történő utalással, vagy lehetőség van a hivatalban sárga csekk igénylésére.

Az átutalás, vagy befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a síremléken lévő elhunyt nevét (több név esetén elegendő az első oda temetettet megadni), amennyiben lehetséges a sírhely azonosítóját, (mely a sírhely sorából (parcella) és a sírhely számából áll), valamint a befizető lakcímét. Befizetőként azt a személyt kell megadni, aki a megváltással a következő 25 évre rendelkezni fog a sírhely felett.

A befizetést igazoló nyugtát kérjük őrizzék meg.

Amennyiben kérdése van állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

Telefonszám: 94/540-521

Email: onkormanyzat@torony.hu

 

Együttműködésüket köszönjük.

Dozmat, 2021. március 2.

Tisztelettel:

Gombor György sk.

polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Dozmat Község Önkormányzata - Magyar